Όροι Χρήσης

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού.

Το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας και τα έργα στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διαβίβαση και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν την έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε συντάκτη ή/και δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η λήψη και η αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει δημιουργηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τρίτων θα επισημαίνονται ως τέτοια. Παρόλα αυτά, εάν περιέλθει στην αντίληψή σας τυχόν παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μας υποβάλλετε αντίστοιχη υπόδειξη. Κατά τη γνωστοποίηση των νομικών παραβάσεων, αυτό το περιεχόμενο θα διαγράφεται αμέσως.
Τα λογότυπα, τα κείμενα και οι λοιπές εικόνες τρίτων που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων των δικαιωμάτων και έχουν προστεθεί με τη ρητή άδειά τους.

Email